Mặt bằng Safira

Mặt bằng Block mới nhất dự án Safira

Liên hệ chuyên viên tư vấn dự án: 090.678.1117 – Mr. Hoàng Gia.

+ Mặt bằng tổng thể dự án Safira.

+ Mặt bằng tầng Safira Khang Điền.

+ Mặt bằng chi tiết từng căn.

+ 3 mã căn đẹp nhất của Block mới Safira.

Đăng kí nhận mặt bằng Block mới nhất Safira Khang Điền.